RADOST se učit, radost ŽÍT

   svoboda, lehkost, jedinečnost

 Máme poslední volná místa do školky a školy. Pokud cítíte, že byste se k nám chtěli přidat, ozvěte se.
Těsíme se na viděnou! 


Nás i děti to baví!
Vzdělání jako klíč k úspěšnému startu.
Mezilidské vztahy jako jeden z pilířů, na kterém stavíme.
Do školy či školky děti chodí rády.
Nakoukněte, o čem to u nás je. 

Jsme komunitní škola od 1. - 9. třídy a školka od 2,5 let do předškolního věku.  
Máme za sebou krásných 13 let aktivit pro děti i celé rodiny, intenzivních zážitků,
dětského smíchu i tvrdé práce, zkrátka společného života všech, kteří byli nebo jsou jeho součástí. 

Komunita

Spolupracujeme, podporujeme se, přistupujeme k sobě se vzájemným respektem. Pracujeme napříč třídami, učíme se od sebe navzájem. 

Vnitřní motivace

Podporujeme děti v jejich přirozené síle a vůli jít za svými cíli, které jednoznačně uspokojují jejich potřeby. 

Hodnocení

Využíváme nástroje formativního hodnocení mezi žákem a učitelem. Žákům přináší užitečnou informaci v průběhu vzdělávacího procesu.

Kritické myšlení

Podporujeme kritické myšlení dětí, aby dokázaly rozlišit pravdu od lži a manipulaci od dobře míněné rady. Učíme děti přemýšlet, klást si otázky a nebát se na ně odpovídat, vždyť i každá nesprávná odpověď je cenná. 

Projektová výuka

V projektové výuce propojujeme poznatky z různých oblastí s tím, s čím se žáci setkávají v běžné realitě. Děti jsou osobně zapojeni do projektu, kdy se zabývají návrhem, řešením problému a v neposlední řadě rozhodováním.


Kreativita a tvorba

Dětská fantazie nemá hranice, a proto se snažíme v dětech podporovat kreativitu a tvořivost.
V dnešním stále složitějším světě právě kreativita podporuje kritické myšlení, snižuje stres a může usnadnit řešení problémů a v neposlední řadě pomáhá úžasným způsobem k sebevyjádření. 

Individuální přístup

Respektujeme jedinečné vlastnosti a potřeby každého žáka a přizpůsobujeme jim především tempo učení, uspořádání obsahu a organizaci učební činnosti, včetně rozvržení času.


Rodilý mluvčí

Víme, že v dnešní době umět druhý jazyk je základ všeho. Proto bychom rádi našim dětem dopřáli rodilého mluvčího, který by s nimi komunikoval na denní bázi.

Aktuality 

ze života zajíčkovské školy a školky

Rok se s rokem sešel a my se mohli opět sejít na zahradní slavnosti, kde jsme společně oslavili konec školkového roku, popovídali si, řekli si o budoucích plánech a také se s někým
i rozloučili. Ale popořádku.

Týden zaměřený na letní sporty jsme v pátek 17. 6. 2022 zakončili výletem do Křivé Vsi, vesnice plné rybníků. Vodní pistolka a suché náhradní oblečení nechybělo snad v žádném batůžku. A vše bylo využito na 100 % :) Kromě vodní přestřelky, si děti stihly pohrát s želvákem Julíkem a pozdravit a podrbat beránčího puberťáka Bečíka. Cestu zpět do...

Je úterý 7.6. 2022 a my otevíráme novou zajíčkovskou kapitolu a to mezigenerační propojení. Jak už z nadpisu vyplývá, jeli jsme navštívit seniory v Domově pro seniory v Pyšelích. Cílem je pomoci navázat mezigenerační kontakt i těm seniorům, kteří již nemohou docházet do školek, a naopak přivést děti k nim.