RADOST se učit, radost ŽÍT

   svoboda, lehkost, jedinečnost

Více informací o letních kempech naleznete v záložce Příměstské tábory.

!!Hledáme samostatnou budovu, která má alespoň 500 m2, zahradu, vyšší stropy.
Okolí Pyšel, Sebohraby, Mirošovice.
Pokud o nějaké takové víte, dejte nám o ní prosím vědět.

Jsme komunitní škola od 1. - 9. třídy a školka od 2,5 let do předškolního věku.  
Máme za sebou krásných 13 let aktivit pro děti i celé rodiny, intenzivních zážitků,
dětského smíchu i tvrdé práce, zkrátka společného života všech, kteří byli nebo jsou jeho součástí. 

Komunita

Spolupracujeme, podporujeme se, přistupujeme k sobě se vzájemným respektem. Pracujeme napříč třídami, učíme se od sebe navzájem. 

Vnitřní motivace

Podporujeme děti v jejich přirozené síle a vůli jít za svými cíli, které jednoznačně uspokojují jejich potřeby. 

Hodnocení

Využíváme nástroje formativního hodnocení mezi žákem a učitelem. Žákům přináší užitečnou informaci v průběhu vzdělávacího procesu.

Kritické myšlení

Podporujeme kritické myšlení dětí, aby dokázaly rozlišit pravdu od lži a manipulaci od dobře míněné rady. Učíme děti přemýšlet, klást si otázky a nebát se na ně odpovídat, vždyť i každá nesprávná odpověď je cenná. 

Projektová výuka

V projektové výuce propojujeme poznatky z různých oblastí s tím, s čím se žáci setkávají v běžné realitě. Děti jsou osobně zapojeni do projektu, kdy se zabývají návrhem, řešením problému a v neposlední řadě rozhodováním.


Kreativita a tvorba

Dětská fantazie nemá hranice, a proto se snažíme v dětech podporovat kreativitu a tvořivost.
V dnešním stále složitějším světě právě kreativita podporuje kritické myšlení, snižuje stres a může usnadnit řešení problémů a v neposlední řadě pomáhá úžasným způsobem k sebevyjádření. 

Individuální přístup

Respektujeme jedinečné vlastnosti a potřeby každého žáka a přizpůsobujeme jim především tempo učení, uspořádání obsahu a organizaci učební činnosti, včetně rozvržení času.


Rodilý mluvčí

Víme, že v dnešní době umět druhý jazyk je základ všeho. Proto bychom rádi našim dětem dopřáli rodilého mluvčího, který by s nimi komunikoval na denní bázi.

Aktuality 

ze života zajíčkovské školy a školky

V úterý 7. 2. jsme v domově pro seniory v Pyšelích zažili opět úžasnou atmosféru. Tentokrát se na nás přišli podívat jak naši staří známí, tak i nové tváře.

Když je sníh, hned jdeme ven! ❄️ Kdo by si nechtěl užívat ledové a sněhové radovánky. Během naší stezky plné úkolů děti nasypaly ptáčkům do krmítka (zvládly napočítat do 10!) , poznávaly stopy zvířat, skákaly jak srnky, běhaly slalom mezi stromky jako zajíci před liškou, házely sněhovou koulí na cíl a táhly sáně ala psí spřežení. Vyzkoušeli jsme si...

Rok utekl jako voda a 5. prosince k nám zavítala tradiční trojice Mikuláš, anděl a čert. Od rána byly děti plné očekávání a radosti s trochou napětí. Někdo se na příchod vyloženě těšil, někdo měl naopak obavy, které ale nakonec dokázali všichni překonat.

Ve čtvrtek 1.12. k nám do školky přijeli opravdoví záchranáři!
Všechny děti jak ze školky, tak i školy, pod jejich vedením absolvovaly "Program první pomoci".