RADOST se učit, radost ŽÍT

   svoboda, lehkost, jedinečnost

!!!!Hledáme samostatnou budovu, která má alespoň 500 m2, zahradu, vyšší stropy.
Okolí Pyšel, Sebohraby, Mirošovice.
Pokud o nějaké takové víte, dejte nám o ní prosím vědět.

Jsme komunitní škola od 1. - 9. třídy a školka od 2,5 let do předškolního věku.  
Máme za sebou krásných 13 let aktivit pro děti i celé rodiny, intenzivních zážitků,
dětského smíchu i tvrdé práce, zkrátka společného života všech, kteří byli nebo jsou jeho součástí. 

Komunita

Spolupracujeme, podporujeme se, přistupujeme k sobě se vzájemným respektem. Pracujeme napříč třídami, učíme se od sebe navzájem. 

Vnitřní motivace

Podporujeme děti v jejich přirozené síle a vůli jít za svými cíli, které jednoznačně uspokojují jejich potřeby. 

Hodnocení

Využíváme nástroje formativního hodnocení mezi žákem a učitelem. Žákům přináší užitečnou informaci v průběhu vzdělávacího procesu.

Kritické myšlení

Podporujeme kritické myšlení dětí, aby dokázaly rozlišit pravdu od lži a manipulaci od dobře míněné rady. Učíme děti přemýšlet, klást si otázky a nebát se na ně odpovídat, vždyť i každá nesprávná odpověď je cenná. 

Projektová výuka

V projektové výuce propojujeme poznatky z různých oblastí s tím, s čím se žáci setkávají v běžné realitě. Děti jsou osobně zapojeni do projektu, kdy se zabývají návrhem, řešením problému a v neposlední řadě rozhodováním.


Kreativita a tvorba

Dětská fantazie nemá hranice, a proto se snažíme v dětech podporovat kreativitu a tvořivost.
V dnešním stále složitějším světě právě kreativita podporuje kritické myšlení, snižuje stres a může usnadnit řešení problémů a v neposlední řadě pomáhá úžasným způsobem k sebevyjádření. 

Individuální přístup

Respektujeme jedinečné vlastnosti a potřeby každého žáka a přizpůsobujeme jim především tempo učení, uspořádání obsahu a organizaci učební činnosti, včetně rozvržení času.


Rodilý mluvčí

Víme, že v dnešní době umět druhý jazyk je základ všeho. Proto bychom rádi našim dětem dopřáli rodilého mluvčího, který by s nimi komunikoval na denní bázi.

Aktuality 

ze života zajíčkovské školy a školky

Ve čtvrtek 1.12. k nám do školky přijeli opravdoví záchranáři!
Všechny děti jak ze školky, tak i školy, pod jejich vedením absolvovaly "Program první pomoci".

Zdravíme z osady kmene Zajochů! Den nám začal s písní "Cherokee morning song" a tancem kolem ohně (nakonec i opravdového venkovního). Při povídání o Indiánech v ranním kruhu měl každý co říct. Po společném tvoření lapače snů a malování na obličej jsme se vydali na indiánskou stezku. Úkolem bylo napsat znak indiánským písmem, poznat stopy zvěře,...

Společně s žížalou Julii jsme detailně prozkoumali hromadu listí v různém stádiu rozkladu, děti moc dobře věděly, že žížaly jsou pro půdu ohromně důležité a nejen žížaly, pod lupou a pod binolupou zkoumaly i další živáčky. Z hromádky nám utekl třeba chvostoskok jménem larvenka 😉. A aby děti mohly celý proces rozkladu sledovat v přímém přenosu,...

Hned po vydatné svačince jsme vyrazili ven provětrat sebe i naše ponožky! ...teda naše ponožkové průvodce. Bereme je s sebou do lesa moc rádi! Pozorují s námi přírodu, "učí" se s námi v lese a také zkouší vydržet chvíli úplně potichu a poslouchat, jak padá listí. Venkovní centra aktivit nás moc bavila - počítání s přírodninami, hledání lesních...