Ceník - škola

Školné se platí předem, a to měsíčně bankovním převodem na bankovní účet.

Číslo účtu: 2400295767/2010

Na základě dohody částku rozdělujeme na příspěvek a dar. Platbu zasíláme odděleně.


Základní školné (dar): 8. 500 Kč za měsíc

Základní školné (dar) se hradí na měsíc. Na dar vystavujeme darovací smlouvu ke konci roku.

Jde o základní platbu, která umožní pokrýt nejnutnější náklady ve školním roce.

Školné je splatné vždy nejpozději do 25. dne předchozího měsíce (tzn. např. na září do 25. 8.).2.


Školní klub (družina)

Částka za družinu se započítává k základnímu školnému.

Systém družin funguje tak, že máte možnost výběru 0 - 5ti odpolední v Zajíčku. Cena za 1

odpoledne v týdnu za měsíc je 350 Kč.

Při nástupu do školy vybíráme kauci ve výši jednoměsíčního základního školného. Při včasném

oznámení ukončení docházky (nejpozději do posledního dne v měsíci předcházejícím ukončení

docházky), bude příspěvek na poslední měsíc docházky čerpán z této kauce. (Např. chcete

ukončit docházku k 30. 6. 2022, pokud oznámíte ukončení do 31. 5. 2022, bude školné na červen

čerpáno z této kauce.)
Pokud budete pokračovat v docházce od září 2022, zaplatíte školné za

červen a vaše kauce se převádí na nový školní rok.