Ceník a jak na platbu 

Aktuální ceník pro školní rok 2022/2023 najdete ZDE  

Příspěvky

Jsme nezisková organizace a usilujeme o to, aby naše aktivity byly dostupné široké veřejnosti. Příspěvky proto kalkulujeme na co nejnižší úrovni, pouze na pokrytí provozních nákladů. Za finanční prostředky na vybavení vděčíme našim dárcům a sponzorům, často z řad rodičů našich Zajíčků.

Podmínkou garantování současné nízké ceny je obsazení plné kapacity Rodinného centra. Z důvodu jejího udržení bude při nástupu dítěte vybírána jednorázová kauce ve výši jednoměsíčního příspěvku, který bude dítě moci dočerpat v případě ohlášení konce své docházky jeden měsíc (30 dní) před jejím reálným ukončením. Tato doba nám umožní sehnat v průběhu měsíce za dané dítě náhradu a umožnit tím zachování ceny pro ostatní přihlášené děti.

Příspěvky zahrnují pitný režim, nezahrnují stravné. Stravné je 79,- Kč na den (ranní svačina, oběd, odpolední svačina - vše ve zdravé domácí kvalitě).

V případě pozdního příchodu rodičů (při překročení provozní doby RC Zajíček) a bez včasné omluvy účtujeme 150 Kč/za každou započatou hodinu.

Platby

Příspěvky na úhradu nákladů Dětského klubu se platí předem, a to měsíčně bankovním převodem na bankovní účet Rodinného centra Zajíček.

Číslo účtu: 2400295767/2010

Prosíme o úhradu příspěvků nejpozději do 25. dne předchozího měsíce (tzn. např. na listopad do 25.10.) - výjimkou je zahájení docházky, kde proběhne úhrada 1. příspěvku až po vzájemné dohodě. V případě prodlení s úhradou o více než 5 dní budete upozorněn/a telefonicky nebo e-mailem. V případě prodlení o více než10 dní bude dítě vyloučeno z programu.

Při nástupu dítěte do programu se platí kauce ve výši jednoměsíčního příspěvku. Při včasném oznámení ukončení docházky (nejpozději do posledního dne v měsíci předcházejícím ukončení docházky), bude příspěvek na poslední měsíc docházky čerpán z této kauce. (Např. chcete ukončit docházku k 30.6.2023. Pokud oznámíte ukončení do 31.5.2023, bude příspěvek na červen čerpán z této kauce.)

Druhy plateb (bankovních převodů):

  • Příspěvek: do poznámky prosím uveďte pouze jméno dítěte - pravidelné platby předem
  • Dar: do poznámky prosím uveďte Vaše jméno/firmu (na koho bude znít darovací smlouva) a označení DAR - dle domluvy
  • Další platby: do poznámky prosím uveďte pouze jméno dítěte - jednorázové platby dle domluvy

Hygienický a výtvarný balíček

Při nástupu dítěte do programu rodiče přispívají na výtvarné a hygienické potřeby, cca 750 Kč na pololetí. Cena je stanovena dle konkrétní spotřeby, V Zajíčku s dětmi rádi a hodně tvoříme :) 

Kontaktní osoba pro platby:

Eva Špačková

spackova@rczajicek.cz, 605275820