Náš tým

Mirka Duráková

Pro Zajíčka pracuji (spíše žiji:)) už od jeho zrodu v roce 2009 a jsem jedna z jeho zakladatelek. Od počátku jsem byla zapojená do oblasti organizační a ekonomické i do přímé práce s dětmi. Po skončení mé rodičovské dovolené (mám dvě děti, Kryštofa a Lucinku, oba chodí do Zajíčka) jsem se na nějakou dobu sice vrátila ke své původní profesi - projektovému managementu v oblasti vzdělávání dospělých, ale pak mě moje životní cesta opět přivedla k práci s dětmi.

Přestože moje vzdělání není pedagogické, ale ekonomické, práce s dětmi mě už provází 20 let (výuka anglického a německého jazyka, doučování, vedení kroužků, akcí, táborů, divadélek atd.).

Absolvovala jsem kurz Respektovat a být respektován, Začít spolu, kurz první pomoci, kurzy pro prevenci a odstraňování příčin dyslexie a dalších poruch učení a v neposlední řadě mnoho kurzů pro osobní rozvoj, které mi pomáhají v mé roli ani ne tak učitelky, jako spíš průvodkyně, která s nadšením, láskou, radostí, respektem i náročností provází Vaše děti částí jejich dětství.


Evča Špačková

V Zajíčku jsem už od jeho založení, a tudíž moje role se různě vyvíjela s vývojem Zajíčku. V současné době trávím většinu času se "školkáčky", podílím se na vytváření programu, posílám rodičům týdenní přehledy a shrnutí, nastavuji docházku, podílím se na organizaci odpoledních kroužků, vedu holčičí odpoledne, komunikuji s rodiči, také učím hudební výchovu školáky a podílím se na výuce dalších předmětů (matematika, čeština a pod.), prostě vše, co je třeba. 

Vystudovala jsem VŠE a po strávení 7 let v nadnárodních korporacích jsem zůstala (velmi ráda s dětmi). Absolvovala jsem kurz Respektovat a být respektován, kurz První pomoci, základy Začít spolu, Montessori kurz práce s pomůckami (zaměřeno na hudební výchovu). Hraji na klavír a trochu na kytaru a ráda zpívám (jsem členka místního sboru Mammas & Mammas, a také VIDA) a moc ráda něco s dětmi tvořím. 

Mám velkou radost, jak to v Zajíčku dnes funguje, jak jsou zde děti spokojené, šťastné, jak se rozvíjí různými směry, zlepšují svoje dovednosti a kompetence, a také že se nám zde podařilo vybudovat skvělý tým. Těším se na další naše společné nápady, jak našim dětem, vám a nám zpříjemňovat život :) 


Eva Davidová

.V Zajíčku pracuji od roku 2014. Začínala jsem jako průvodkyně dětí v dětském klubu. Nyní jsem učitelka/průvodkyně ve škole, zvláště 1. a 2. třídy. Se staršími ročníky se toulám historií naší země a koordinuji 1. stupeň naší školy.

Mám 4 děti, vystudovala jsem pastorační a sociální práci na ETF UK, mám zkušenosti s prací s dětmi z dětských domovů a věnovala jsem se také sociální práci v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež - MeziČas v Benešově.

Jsem vděčná, že se nám společně daří vytvářet prostředí, do kterého se naše děti těší a kde se všichni, děti i dospělí, cítíme bezpečně a příjemně.


Pavlína Černá

Při práci s dětmi, kterou mám moc ráda, čerpám ze zkušeností z mých předchozích zaměstnání. Pracovala jsem řadu let ve školním odpoledním klubu.
V Zajíčku se potkávám s dětmi ve školce a  v odpolední družině. 


Jana Doležalová

Po přestěhování z Prahy v roce 2014 jsem velice ráda využila nabídku a zapojila se do "zajíčkovského týmu" . Od roku 2009 jsem jezdila na sociálně terapeutické pobyty pro děti z dětských domovů a díky této dlouhodobé spolupráci, jsem se zúčastnila a mohla zažít "na vlastní kůži" řadu expresivních technik a projít vzdělávacími semináři a kurzy (arteterapie, muzikoterapie, práce s tělem a emocemi Pesso Boyden, terapeutické pískoviště). Sebevzdělávání a čerpání inspirace z oblasti alternativního školství je dodnes mou velkou zálibou. Se školkovými dětmi se potkávám několikrát týdně buď při dopoledním programu nebo odpolední družince. "Jiný - alternativní" přístup který v Zajíčku využíváme, ať už jde o prvky Montessori, Začít spolu, respektující přístup mezi dětmi i k sobě navzájem, je cestou kterou bych přála každému dítěti i
dospělému :-). Ve školce se snažím vytvářet pohodové a bezpečné prostředí pro spokojenost dětí i vás rodičů.


Eva Šrailová

Mojí rolí v Zajíčku je podporovat a prohlubovat kladný vztah dětí k přírodě. Od roku 2016 se občasně zapojuji do aktivit alá Ekohrátky, jeden rok jsem vyzkoušela učit přírodovědné předměty a v současnosti si každý týden užívám se školkáčky Lesohrátky a následně outdoorový kroužek Divočina, který má opět přispět k pobytu a pohybu v přírodě a k jejímu poznávání. Vystudovala jsem Přírodovědeckou fakultu, ochranu životního prostředí.


Jitka RegnerováMartina Gončarová

Vystudovala jsem VŠE, vedu účetnictví pro klienty, jejichž činnost mi dává smysl a chci je v ní podpořit a usnadnit jim tak povinné "papírování". Pro Zajíčka pracuji jako externí účetní od ledna 2014. Od září 2016 asistuji i při práci s dětmi a jsem vděčná, že tak mohu zjistit, jaké osobnosti se skrývají za jmény, s nimiž jsem dříve pracovala jen v tabulkách. S dětmi si ráda povídám, čtu, tančím, chodím na procházky a čím dál víc se divím kolik krásy je v každém z nás a kolem nás.

Bára Dudková

Ve škole učím angličtinu, kterou jsem si zamilovala a v praxi pochopila, jak je skvělé ji ovládat. Strávila 11 let v Anglii, většinou v Londýně, kde jsem pracovala jako projektantka. Jsem nadšená ze stylu výuky v Zajíčku. Vždy se těším na společné chvilky se školáky a na možnost naučit je anglicky hravou formou.

Vlaďka Ludková


Jana Paříková

Vystudovala jsem Přírodovědeckou fakultu UK obor biologie - geografie. Práci s dětmi jsem se

v různých podobách věnovala a věnuji (hlídání, tábory, ozdravné pobyty pro děti, animační programy pro CK) stále. V Zajíčku provázím školní děti při objevování krás (nejen) naší vlasti (vlastivěda) a přírody (přírodověda). Sama mám dvě děti, zabývám se zdravým stravováním, laktačním poradenstvím a začínám s permakulturním zahradničením.


Iva Matysová

Do Zajíčku jsem nastoupila v září 2013 a mám na starosti stravování dětí - svačinky a obědy, a v neposlední řadě mnoho drobných povinností, které patří k provozu našeho centra.

Absolvovala jsem střední knihovnickou školu v Praze, působila jsem několik let jako instruktorka odborného výcviku učebního oboru Knihkupec v podniku Kniha-Praha, konkrétně v knihkupectví Orbis na Václavském náměstí. Dále jsem vystudovala Pedagogickou fakultu UK, katedru Speciální pedagogiky, obor Logopedie, surdopedie. Praxi v oboru jsem však získala minimální vzhledem ke své početné rodině, která pro mě představovala vždy jednoznačně prioritu číslo 1, a proto jsem se rozhodla věnovat se svým dětem co nejvíce a být s nimi co možná nejdéle doma.

V rodinném centru Zajíček obdivuji především skvělý tým učitelek, který se zde s maximálním úsilím stará o to, aby se děti cítily skutečně jako doma a je připraven rozdělit svoji péči a empatie opravdu všem.


Simona Bartošová