Školné

09.11.2019

Ceník pro RŠ Zajíček je platný od 1. září 2019. 

Na základě dohody je částka školného rozdělena na příspěvek a dar. 

Výše daru je dohodnuta individuálně po vzájemné dohodě a na dar je vystavena na konci roku darovací smlouva. 

Při RŠ fungují družiny a jejich cena je 250 Kč za 1 odpoledne v týdnu za měsíc. 


Varianty školného a jak chápat výši částky: 

1. Základní = 4.900 ,- Kč: základní platba, která RŠ Zajíček umožní pokrýt plánované náklady ve školním roce. 

2. Optimum = 5.500,- Kč: optimální platba, která RŠ Zajíček umožní pokrýt nejen plánované náklady ve školním roce, ale i případné neplánované výkyvy v příjmech. 

3. Pro srdcaře = 7.000,- Kč nebo i více: ve školním roce 2019/2020 je poprvé nabídnuta možnost pro SRDCAŘE, tedy pro ty z rodin, pro které je RŠ Zajíček srdcovou záležitostí, které si mohou dovolit platit tuto částku a výrazně tak svým příspěvkem škole pomoci v jejím dalším rozvoji.