Program Dětského klubu vychází z mezinárodního programu Začít spolu (www.sbscr.cz)

Náš rok – roční tématický plán 2018/2019 ke stažení zde, roční tématický plán 2017/2018 ke stažení zde, 2016/2017 ke stažení zde, plán z roku 2015/16 ke stažení zde, 2014/15 je ke stažení zde, plán z roku 2013/14 je ke stažení zde, 2012/2013 ke stažení zde.

Náš den – časový plán dne ke stažení zde.

Akce „NAVÍC“ – časový plán akcí ke stažení v roce 2017/2018 najdete zde, proběhlé akce v roce 2016/2017 najdete zde, 2015/16 najdete zde, v roce 2014/15 najdete zde, v roce 2013/14 najdete zde, v roce 2012/13 zde.

 

 

Program rovnoměrně pokrývá následující oblasti aktivit:

 • výtvarné aktivity: kreslení, malování, vystřihování, lepení, koláže, výroba dárků a dekoračních předmětů, modelování
 • hudební, taneční, dramatické a slovesné aktivity: hra na hudební nástroje, zpěv, přednesové a recitační činnosti, hudebně pohybové hry, dramatické činnosti, hry rolí, poslech pohádek, čtení knížek, hry se slovy, slovní hádanky, seznamování se s písmeny a čísly, ..
 • pohybové aktivity: chůze, běh, skoky, protahovací a relaxační cvičení, hudebně pohybové hry, pohyb v přírodě, rozvoj fyzické zdatnosti, činnosti se sportovním náčiním
 • poznávací a rozvojové aktivity: experimenty s materiálem a předměty, poznávání přírody, přírodních jevů a souvislostí, pozorování běžných předmětů a pojmenovávání jejich vlastností, trénink bezpečného chování, orientace v obci, ..

a poznatkové okruhy:

 • lidské tělo a jeho části
 • zdravé životní návyky
 • sebeobsluha
 • mezilidská komunikace, vztahy mezi lidmi, pravidla vzájemného chování
 • předměty a jejich vlastnosti, náš vztah k nim
 • číselné a matematické pojmy
 • prostorové a časové pojmy a souvislosti
 • já, osobnost, každý je jiný, mé vlastnosti, schopnosti, návyky
 • rodina
 • kultura, umění, sport, tradice, lidové zvyky
 • prostředí, v němž dítě žije
 • příroda živá i neživá, přírodní jevy a děje, životní prostředí a jeho ochrana
 • nebezpečné předměty a situace

Podívejte se na fotografie z Dětského klubu Zajíček v naší fotogalerii.