Lidé:

Každodenní „průvodkyně“ dětí pro rok 2017/18: Mirča a Danda

Hudební odbornice Evča (pravidelné hudební workshopy)

Stravovací odbornice Ivča, Simča (každodenní svačinky a obědy)

Odpolední průvodkyně: Mirča, Danda, Evča, Jáňa, Jarča, Marťa, Simča, Evka

Externí lektoři: Lenka (svět v kastrolu),  Lada (plavání)

 

 

Sovičkovská pravidla:

k prostudování zde

 

 

Roční projektová náplň vytvořená dětmi:

k prostudování zde

 

 

„Čas“ v rodinné škole Zajíček:

Otevírací doba RŠ Zajíček – 7:30 – 17:30 (v pátek do 16h)

Společné zahájení dne v 8:30 (doporučený příchod v 8h)

Velká přestávka od 10:00 do 10:30

Oběd od 13 do 13:30

Děti možno vyzvedávat (případně samy odchází) od 13.30

 

 

 

Pravidelný rozvrh hodin:

Každý den je rozdělen do tří bloků:

  1. řízená činnost (čeština, matematika, angličtina)
  2. individuální/párová/skupinová práce v centrech aktivit
  3. výchovy (vv, pv, tv, hv)

Mezi jednotlivými bloky jsou krátké přestávky. Velká přestávka je v době od 10:00 do 10:30. Dopolední program končí ve 13h.

Odpolední činnosti (částečně řízené) probíhají na základě individuální domluvy s rodiči.

Aktuální rozvrh hodin ke stažení zde.

 

Kromě pravidelného rozvrhu se mohou děti v průběhu roku těšit na rozmanité „extra akce navíc“

 

 

Prázdniny ve školním roce 2017/2018 (mimo státní svátky):

Den české státnosti: čtvrtek  28. 9. 2017

Den boje za svobodu a demokracii: pátek 17. 11. 2017

Podzimní prázdniny: čtvrtek 26.10.2017 – pátek 27.10.2017

Vánoční prázdniny: sobota 23.12.2016 – úterý 2.1.2018

Pololetní prázdniny: pátek 2.2.2018

Jarní prázdniny: 19. 2. – 23. 2. 2018 

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 29. 3. – pondělí 2. 4. 2018

 

 

Žáci ve škole potřebují:

penál (vybavený trojhrannými psacími potřebami – tužka, pastelky, guma, lepidlo, druháci a třeťáci pero  a náhradní bombičky)

diář (denně)

dobrodružný deníček (pouze na pondělí)

čtenářský deníček (pouze na středu)

vlastní hrníček

vlastní svačinku (sušenky apod.) nedoporučujeme

další věci jsou průběžně aktualizovány v „programu“ a „aktualitách

 

 

Zapojení rodičů

Pomoc při výrobě výukových pomůcek (obraťte se na nás)

Pomoc s programem (nápady, tipy, aktivní přítomnost při hodinách, „záskoky“ atd.)

Účast při akcích (organizace, tipy, případná „autodoprava“ – bazén, Chotýšany atd., dozor, příprava občerstvení atd.)

Drobné činnosti ve škole (brigády, průběžný úklid, třídění a oprava pomůcek, modernizace atd.)

Pravidelné praní prádla (najdete vždy v týdenním plánu)

Pravidelné nákupy hygienických, kuchyňských a výtvarných potřeb (vždy aktualizujeme přes e-mail)