O děti v dětském klubu se starají

 

 

 

Jarča (Jaroslava Havránková)

Jmenuji se Jarka Havránková. V Zajíčku pracuji od ledna 2010. Předtím jsem pro Zajíčka asi půl roku hlídala děti dle potřeby při různých kurzech. Nejvíce zkušeností s dětmi jsem jako snad každá matka získala při výchově svých dvou dcer. V průběhu několika let jsem absolvovala tyto kurzy: Respektovat a být respektován, Začít spolu, dva kurzy První pomoci, Tvoříme s dětmi pravidla v MŠ a dodržujeme je, Poruchy pozornosti u dětí v předškolním věku, Hypoaktivita a Hyperaktivita u dětí v předškolním věku.

Po dlouhém období asistování a učení se od zkušenějších kolegyň jsem i já začala postupně vést a připravovat program pro Vaše děti, v současné době jsem hlavně ve společnosti  Tygříků.

Společně se snažíme, aby Vaše děti chodily do příjemného, nestresového prostředí, kde se naučí a zažijí nové věci, osamostatní se a také si najdou nové kamarády, se kterými možná budou dále pokračovat do škol.

 

 

Evča (Eva Špačková)

Jmenuji se Eva Špačková a v Zajíčku jsem už od jeho založení, a tudíž moje role se různě vyvíjela s vývojem Zajíčku. V současné době trávím většinu času s malými dětmi, podílím se na vytváření programu, posílám Vám týdenní přehledy, nastavuji docházku, organizuji odpolední kroužky, vedu holčičí odpoledne, učím HV školáky a prostě vše, co je třeba. Vystudovala jsem VŠE a po strávení 7 let v nadnárodních korporacích jsem zůstala (velmi ráda  🙂  s dětmi). Absolvovala jsem kurz Respektovat a být respektován, kurz První pomoci, základy Začít spolu, Montessori kurz práce s pomůckami (zaměřeno na hudební výchovu). Hraji na klavír a trochu na kytaru a ráda zpívám (jsem členka místního sboru Mammas & Mammas). Mám velkou radost, jak to v Zajíčku dnes funguje, jak jsou zde děti spokojené, šťastné, jak se rozvíjí různými směry, zlepšují svoje dovednosti a kompetence (vč. dětí mých), a také že se nám zde podařilo vybudovat perfektní tým! Nový projekt „ŠKOLA“ mně nadchnul a těším se na další naše společné nápady, jak našim dětem, vám a nám zpříjemňovat život:)

 

 

Jáňa (Jana Doležalová)

 Když v létě 2014 přišla nabídka spolupráce od RC Zajíčka ani chvilku jsem neváhala a s radostí jsem se stala součástí „zajíčkovského“ týmu.  Od září se pravidelně potkávám se školkovými  dětmi  dvě odpoledne v týdnu. Mám ráda příjemné a tvořivé prostředí, které Zajíček nabízí a velice oceňuji přátelský a otevřený kolektiv „dospěláků“, od kterých se nechávám inspirovat a motivovat k dalším činnostem.

Ve společnosti dětí se cítím velice dobře a ráda se nechávám unášet jejich hravou a tvořivou  energií.  Myslím, že děti jsou naši velcí učitelé, pomáhají nám najít ztracenou bezprostřednost, dívat se na svět s úžasem a žít v přítomném okamžiku. Ve školce se snažím vytvářet pohodové a bezpečné prostředí pro spokojenost dětí i vás rodičů.

K práci s dětmi  jsem se dostala v roce 2009 jako dobrovolník, později jako zaměstnanec v neziskové organizaci Letní dům (sociálně- terapeutické pobyty, komunitní akce, doprovázení a asistence pro děti z dětských domovů). Díky této spolupráci jsem měla a mám možnost „ochutnávat“ řadu expresivních technik a projít vzdělávacími semináři a kurzy (arteterapie, muzikoterapie, práce s tělem a emocemi, Pesso Boyden psychomotorický systém,…).

 

 

Marťa (Martina Gončarová)

Jmenuji se Martina Gončarová. Vystudovala jsem VŠE. Vedu účetnictví a zpracovávám daně pro klienty, jejichž činnost mi dává smysl a chci je v ní podpořit a usnadnit jim tak povinné „papírování“. Pro Zajíčka pracuji jako externí účetní od roku 2014. Jsem vděčná, že nyní začínám v Zajíčku trávit více času s dětmi a mohu tak zjistit, jaké osobnosti se skrývají za jmény, s nimiž jsem dříve pracovala jen v tabulkách.

Jsem mámou dvou dětí a právě díky nim jsem si uvědomila, že v životě není možné mít vše „nalajnované“ jako v účetnictví. Většina obyčejných zážitků, zkušeností, vědomostí a pocitů se totiž do tabulek vůbec vměstnat nedá.

Souzním s názorem Paula Coelho, že dítě může vždycky naučit dospělého tři věci: být bezdůvodně spokojený, stále se něčím zabývat a umět vymáhat všechno, co si přeje. Věřím, že se v kolektivu malých zajíčků něco z toho naučím. A snad budu moci i já předat vašim dětem něco ze sebe a z toho, čím se ráda zabývám (tanec, plavání, čtení, procházky přírodou,… aby to MÁ DÁTI a DAL bylo alespoň trochu vyrovnané  ).

 

 

Moni (Monika Bakešová)

Jmenuji se Monika Bakešová, vystudovala jsem Vysokou školu pedagogickou a práce s dětmi je pro mne už dlouhá léta tím, co mě naplňuje. Učila jsem na Základní umělecké škole hru na piano a zpěv. Hudba mě doprovází už od narození, je mou láskou a tuto lásku k umění se snažím předat i dětem. Každé dítě je pro mne osobnost, kterou je potřeba rozvíjet, formovat, ale neměnit a ke každému je potřeba přistupovat s láskou tak, aby vznikla mezi námi důvěra a vzájemné porozumění. A o to se budu snažit i v Zajíčku s vašimi ratolestmi. Budu se snažit vytvořit jim příjemné prostředí plné pochopení a porozumění. Mám dvě milované děti a ty mě naučily to, co se nikde ve škole naučit nedá, a to je naslouchání potřebám malých pokladů, no velkých osobností – našich dětí

 

 

O děti ve škole a organizační záležitosti rodinného centra Zajíček se starají

 

 

Mirča (Miroslava Duráková)

Jmenuji se Mirka Duráková a pro Zajíčka pracuji (spíše žiji:)) už od jeho zrodu v roce 2009 a jsem jedna z jeho zakladatelek. Od počátku jsem byla zapojená do oblasti organizační a ekonomické i do přímé práce s dětmi. Po skončení mé rodičovské dovolené (mám dvě děti, Kryštofa a Lucinku, oba chodí do Zajíčka) jsem se na nějakou dobu sice vrátila ke své původní profesi – projektovému managementu v oblasti vzdělávání dospělých, ale pak mě moje životní cesta opět přivedla k práci s dětmi. Čtvrtým rokem vedu společně s Dandou program pro školáky v naší rodinné zajíčkovské škole.

Přestože moje vzdělání není pedagogické, ale ekonomické, práce s dětmi mě už provází 20 let (výuka anglického a německého jazyka, doučování, vedení kroužků, akcí, táborů, divadélek atd.).

Absolvovala jsem kurz Respektovat a být respektován, Začít spolu, kurz první pomoci, kurzy pro prevenci a odstraňování příčin dyslexie a dalších poruch učení a v neposlední řadě mnoho kurzů pro osobní rozvoj, které mi pomáhají v mé roli ani ne tak učitelky, jako spíš průvodkyně, která s nadšením, láskou, radostí, respektem i náročností provází Vaše děti částí jejich dětství.

 

 

Danda (Daniela Cachová)

Jmenuji se Daniela Cachová a po studiu na jazykové škole a půlročním studijním pobytu v Anglii, jsem vystudovala pedagogickou fakultu Plzeňské University, obor 2.st. ZŠ – angličtina, výtvarná výchova. Praxi s dětmi různého věku mám od roku 2000, nejlepšími učiteli jsou mi však mé dvě děti. Absolvovala jsem kurz Respektovat a být respektován, jednoletý kurz Waldorfské pedagogiky, kurz První pomoci, letní školu Začít spolu, montessori kurz práce s pomůckami.

S dětmi v Zajíčku jsem se seznámila skrze výuku angličtiny a výtvarky v roce 2010. Spolu s aktivními rodiči čerstvých školáčků jsme následně založili rodinnou školu pro skupinku 7 dětí, která letos funguje čtvrtým rokem a jejich počet vzrostl na dvaadvacet. V současné době trávím čas v Zajíčku hlavně se školáky a při odpoledních kroužcích.

Věřím, že my, dospěláci, se toho od dětí můžeme hodně naučit a jsem moc vděčná, že s Vašimi dětmi mohu prožívat část jejich dětství.

 

 

Eva Šrailová

Jmenuji se Eva Šrailová a ráda bych svým působením v RC Zajíček přispěla především v budování a prohlubování kladného vztahu dětí k přírodě a také v péči o ní, dle motta „poznávej a ochraňuj“ :).  Od roku 2016 jsem byla zapojena do projektu Ekohrátky se školkáčky a od září 2017 do výuky přírodopisu a prvouky školáků. Upřímně se těším na společné bádání živé i neživé přírody s mladšími i staršími dětmi ze Zajíčka.Vystudovala jsem Ochranu životního prostředí na Přírodověděcké fakultě UK v Praze a v současné době vedu (kromě domácnosti s dvěma, resp. třemi kluky :)) základní organizaci Českého svazu ochránců přírody ve Velkých Popovicích – sázíme ovocné stromy do krajiny, zabýváme se environmentální osvětou veřejnosti, dětí zvláště. Je to totiž v jejich rukou!

 

 

Lenka Sobotková

Vystudovala jsem pedagogickou školu, obor vychovatelství.
Mám 4 děti a praxi jsem získala jako učitelka mš v Bratrské škole v Praze.
Jsem rovněž spoluzakladatelka spolku DRÁČE v Čerčanech, kde se starám o předškolní děti a vedu volnočasové aktivity. V Zajíčku působím jako „asistující učitelka“ pro 3.-6.třídu a také vyučuji odpolední hru na flétnu.

 

O pořádek a provoz se stará

 

Ivča (Iva Matysová)

Jmenuji se Iva Matysová. Do Zajíčku jsem nastoupila v září 2013 jako hospodářka, tzn., že mám na starosti jednak čistotu a úklid zajíčkovských prostor, jednak stravování dětí – svačinky a obědy, a v neposlední řadě mnoho drobných povinností, které patří k provozu našeho centra.

Absolvovala jsem střední knihovnickou školu v Praze, působila jsem několik let jako instruktorka odborného výcviku učebního oboru Knihkupec v podniku Kniha-Praha, konkrétně v knihkupectví Orbis na Václavském náměstí. Dále jsem vystudovala Pedagogickou fakultu UK, katedru Speciální pedagogiky, obor Logopedie, surdopedie. Praxi v oboru jsem však získala minimální vzhledem ke své početné rodině, která pro mě představovala vždy jednoznačně prioritu číslo 1, a proto jsem se rozhodla věnovat se svým dětem co nejvíce a být s nimi co možná nejdéle doma.

V rodinném centru Zajíček obdivuji především skvělý tým učitelek, který se zde s maximálním úsilím stará o to, aby se děti cítily skutečně jako doma a je připraven rozdělit svoji péči a empatie opravdu všem.

 

Další členky týmu

 

Eva (Eva Vrzalová Davidová) – v současné době na rodičovské „dovolené“ 🙂

Zajíček naplňuje mé představy o předškolním i školním vzdělávání, které probíhá v rodinném prostředí a kde vládne veselá a klidná atmosféra. V současné době si zvláště užívám „dovolené“ s dvojčátky a ve volných chvilkách připravuji školkové akce a metodické plány. Vystudovala jsem pastorační a sociální práci na ETF UK, mám zkušenosti s prací s dětmi z dětských domovů a věnovala jsem se také sociální práci v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež – MeziČas v Benešově. Mým velkým koníčkem je chov kozy a zpracování kozího mléka – to je pro mě jedna velká alchymie i odpočinek zároveň. Jsem vděčná, že se nám společně daří vytvářet prostředí, do kterého se naše děti těší a kde se všichni, děti i dospělí, cítíme bezpečně a příjemně.

 

Jíťa (Jitka Regnerová) v současné době na rodičovské „dovolené“ 🙂

Narodila jsem se v Praze, vystudovala obor sociální práce na FFUK, učila angličtinu, prostřednictvím kurzů a hlavně „fyzio“přátel a učitelů jsem se začala věnovat masážím, od r.2004 jako OSVČ. V roce 2002 jsem navštívila Křivou ves a už tady zůstala 🙂 Dostala jsem koně, pak berana … nyní žiji s „pár“ zvířaty, přítelem a dcerkou a učím se postarat o sebe a své okolí. Ráda tancuji! (nejen v kuchyni) a slyším hudbu, a díky dětem a Zajíčku znovu objevuji hru a život ve všech barvách … za to velký dík 🙂