Vysvětlivky:
DK – Dětský klub Zajíček
RŠ – Rodinná škola Zajíček