Přehled příspěvků na úhradu nákladů Dětského klubu za měsíc, platný pro školní rok 2019/2020:

 

Platný ceník od září 2019 naleznete zde.

 

Příspěvky zahrnují pitný režim, nezahrnují stravné. Stravné je 70,- Kč na den (ranní svačina, oběd, odpolední svačina – vše ve zdravé domácí kvalitě).

 

 

V případě pozdního příchodu rodičů (při překročení provozní doby RC Zajíček) a bez včasné omluvy účtujeme 150 Kč/za každou započatou hodinu.

 

 

Příspěvky

Jsme nezisková organizace a usilujeme o to, aby naše aktivity byly dostupné široké veřejnosti. Příspěvky proto kalkulujeme na co nejnižší úrovni, pouze na pokrytí provozních nákladů. Za finanční prostředky na vybavení vděčíme našim dárcům a sponzorům, často z řad rodičů našich Zajíčků.

Podmínkou garantování současné nízké ceny je obsazení plné kapacity Rodinného centra. Z důvodu jejího udržení bude při nástupu dítěte vybírána jednorázová kauce ve výši jednoměsíčního příspěvku, který bude dítě moci dočerpat v případě ohlášení konce své docházky jeden měsíc (30 dní) před jejím reálným ukončením. Tato doba nám umožní sehnat v průběhu měsíce za dané dítě náhradu a umožnit tím zachování ceny pro ostatní přihlášené děti.

 

 

Platby

Příspěvky na úhradu nákladů Dětského klubu se platí předem, a to měsíčně bankovním převodem na bankovní účet Rodinného centra Zajíček.

 

Číslo účtu: 2400295767/2010

 

Prosíme o úhradu příspěvků nejpozději do 25. dne předchozího měsíce (tzn. např. na listopad do 25.10.) – výjimkou je zahájení docházky, kde proběhne úhrada 1. příspěvku až po vzájemné dohodě. V případě prodlení s úhradou o více než 5 dní budete upozorněn/a telefonicky nebo e-mailem. V případě prodlení o více než10 dní bude dítě vyloučeno z programu.

Při nástupu dítěte do programu se platí kauce ve výši jednoměsíčního příspěvku. Při včasném oznámení ukončení docházky (nejpozději do posledního dne v měsíci předcházejícím ukončení docházky), bude příspěvek na poslední měsíc docházky čerpán z této kauce. (Např. chcete ukončit docházku k 30.6.2020. Pokud oznámíte ukončení do 31.5.2020, bude příspěvek na červen čerpán z této kauce.)

 

Druhy plateb (bankovních převodů):

  • Příspěvek: do poznámky prosím uveďte pouze jméno dítěte – pravidelné platby předem
  • Dar: do poznámky prosím uveďte Vaše jméno/firmu (na koho bude znít darovací smlouva)  a označení DAR – dle domluvy
  • Další platby: do poznámky prosím uveďte pouze jméno dítěte – jednorázové platby dle domluvy

Kontaktní osoba pro platby:

Eva Špačková

spackova@rczajicek.cz, 605275820

 

Náhrada za nepřítomnost (v případě dvoudenní docházky)

  • V případě předvídatelné nepřítomnosti dítěte prosím vyznačte omluvené dny v elektronické docházce Zajíčkova docházka. Můžete tak učinit nejpozději do 7:15 v den plánované docházky.
  • Omluvu můžete v nejnutnějších případech poslat také smskou na telefon rodinného centra, a to nejpozději do 8:30 v den plánované docházky. Tuto možnost prosím využívejte pouze v případě neplánované události (nemoc apod.) po 7.15h v daný den.
  • Včas omluvené dny docházky lze nahrazovat v měsíci, ve kterém byly uhrazeny a v měsíci po něm bezprostředně následujícím. (Neplatí pro každodenní docházku.)